Cart:

0 item(s) - € 0,00
U hebt niets in uw winkelwagen.

0

Geschillen commisssie

Klachten:

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 4 weken na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Volgens de Duitse wet waaronder Dreamwordtoys Ug valt is de geschillen commissie van het EU-Platform het Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) en de link naar de pagina is http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE

Dreamworldtoys Ug is verplicht dit te melden, maar is niet verplicht en niet bereid tot deelname, en zal zich tot het normale gerecht richten indien dit ooit gaat voorkomen.

Dreamworldtoys Ug heeft tot nu toe nog alle problemen met de klant weten op te lossen zonder tussenkomst van derde.

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde, soweit er Verbraucher ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Alternative Streitbeilegung

Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

© 2007 Toysdreamworld.com. All Rights Reserved.